(cos gol) - 0,00 Lei

Nu sunt produse in cos.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“5 ani garanție Daewoo – Pentru că știm ce facem”

Perioada campaniei: 1 februarie 2018 – 31 decembrie 2018

 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promoțională “5 ani garanție Daewoo – Pentru că știm ce afcem” este organizată de SC Marelvi Impex SRL, cu sediul în Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr 114, jud. Suceava, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J33/393/1995, cod fiscal RO7282405, (denumită în continuare "Organizatorul").

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul promoţiei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei pe site-ul www.daewoo-electronics.ro, la urmatoarea adresa URL: http://extragarantie.daewoo-electronics.ro

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act Adiţional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul www.daewoo-electronics.ro.

Art. 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 01 februarie 2018 și se va încheia la data de 31 decembrie 2018. O zi de campanie va începe de la ora 00:00:00 și se va sfârsi la ora 23:59:59 (inclusiv).

Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANȚIEI

Clienții care au achiziționat poduse marca Daewoo Electronics, în perioada de desfășurare a campaniei menționată în cadrul art. 2, le pot înscrie la campanie în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data achiziției acestora. 

Art. 4. ARIA DE DESFĂŞURARE  A CAMPANIEI  

Campania se desfăşoară la nivel naţional, pe teritoriul României, în magazinele partenere participante, care comercializează aparate electrocasnice Daewoo Electronics.

La această campanie participă produse marca Daewoo Electronics din următoarele categorii: aparate frigorifice, mașini de spălat, cuptoare cu microunde și aspiratoare. Lista completă a produselor o puteți găsi în cadrul art. 7 al regulamentului.

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 01 februarie 2018. Aceste persoane vor fi denumite în continuare "Participant".

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI

Pentru ca un client să beneficieze de extragaranția de 3 ani, trebuie:

            a) Sa îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 5.

            b) Să achiziționeze în perioada de desfașurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel puțin un aparat electrocasnic marca Daewoo Electronics din lista produselor existente în cadrul art. 7.

            c) Să se înscrie în perioada menționată în art. 3, folosind una dintre cele 2 modalitați de înscriere, descrise în cadrul art.8 (formular online sau poștă) și să furnizeze următoarele date personale și date de identificare ale produsului: Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon.

Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:

            a) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics care nu se află in lista produselor existente în cadrul art. 7.

            b) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics în afara perioadei de desfașurare a campaniei, mentionată în art. 2.

            c)  a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics și nu-l înscrie in campanie în perioada menționată în art.3.

            d)  datele furnizate nu sunt în conformitate cu art. 6 pct. c .

Art. 7. LISTĂ DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din această campanie vor face parte următoarele produse:

 

Categorie

Model

 Aparate frigorifice

FRN-Q19FCVI

FRN-Q19F2VI

FRN-Q19DCVI

FRN-Q19D2VI

FRN-Q29FCVI

FRN-Q29DCVI

FRS-T20DAMI

MFRS-T30H3

MRFS-26D2TI

RN-T425NPB

RN-T425NPW

RN-T425RNB

RN-T425RNW

RN-307RDQM

RN-308NW

RN-308NM

RN-308NB

RN-308RDQM

RN-308RDQW

RN-308RDQB

RN-307RDQB

RN-34RDQM

RN-332NQM

FN-400NWM

FN-400NTM

FN-153

FN-153PRQ

FN-153PBQ

FN-153PWQ

FN-153CW

FN-102PBQ

FN-102PRQ

FN-102PWQ

FN-15A2RNB

FN-146

FF-258H

FF-384H

Categorie

Model

Cuptoare cu microunde

KOR-6L65

KOR-6L65R

KOR-6L65B

KOR-6L57

KOR-6L5K

KOR-6L8KB

KOR-6L8KS

KOR-6LBRB

KOR-6LBRR

KOR-6LBRC

KQG-1N4A

KOG-8A8RM

KOG-8A8R

KQG-8A8R

KOC-9N8V

KOC-9Q4T

KOS-1C0K

KOS-1C4K

KOR-6S20W

KOR-6S20R

KOR-6S20K

KOR-6S20WG

KOR-6S2BW

KOR-6S2BR

KOR-6S2BK

KOR-6S2BWG

KOR-6S3DBW

KOR-6S3DBR

KOR-6S3DBK

KOR-6S2DBW

KOR-6S4DBI

KOR-6M1BR

KOR-6M1BW

KOR-6M10R

KOR-6M10W

Categorie

Model

Aspiratoare

RCC-240Y

RCC-240L

RCC-153R

RCC-153L

RCC-164L

RCC-164R

RCC-220R

RCC-250R

RCC-250L

RCC-230R

RCC-230L

RCC-120R

RCC-120L

RCC-120B/2A

RCC-120L/2A

RCC-120R/2A

RCC-230B/3A

RCC-230L/3A

RCC-230R/3A

RCC-250B/3A

RCC-250L/3A

RCC-250R/3A

RC-150R

RC-150L

RC-700M

RC-705M

RC-190B

RC-L381B

RC-L381GB

RC-L384BR

RC-L384GB

RC-L384B

RC-230R

RC-230L

RC-220R

RC-224L

RC-224R

RC-234R

RC-L180L

RC-L180R

RC-L180W

RC-224L/2A

RC-224R/2A

RC-234R/2A

RC-L384B/2A

RC-L384BR/2A

 

RC-L384GB/2A

 

RCW-401

 

RCW-402

 

RCW-403

 

RCW-404

 

RCW-405

Categorie

Model

Masini de spalat

DWD-MV1011

 

DWD-MV1021

 

DWD-FV2021

 

DWD-FV2023B

 

DWD-MV1011-2

 

DWD-FV2021-2

 

DWD-FV5021-2

 

DWC-PD1213

 

DWC-ED1432

 

DWD-HC9241B

 

DWD-CV702G

 

DWC-LD1432

 

DWC-LD143KC

 

DWD-HB1425E

 

DWD-HB142RTE

 

Art. 8. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE  AL CAMPANIEI În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, produsele Daewoo participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă). Extragaranția va fi valabilă cu condiția activării acesteia în perioada de activare, menționată în cadrul art. 3. Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații (Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon) folosind una dintre următoarele 2 modalități de înscriere: a) Formular online disponibil la: http://extragarantie.daewoo-electronics.roDupă completarea și trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de cofirmare.                                                                                        b) Poștă: Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 61-63, Et. 2, Ap. 9, Sector 1, 013812, București, România. În urma înregistrării se va furniza un număr de înregistrare care trebuie notat pe certificatul de garanție, în limba română, al produsului. Cei care nu au acces la internet, au posibilitatea să ne trimită prin poștă, datele personale însotite de datele de identificare ale produsului, pentru înscrierea la aceasta campanie. Neactivarea extragaranției până la ultima zi de activare a acesteia, menționată în cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar,  în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani. Toate condițiile aferente garanției de 2 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului rămân valabile și în cazul garanției extinse. Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și  documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original,  pe toată perioada celor 5 ani de garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției. Extragaranția se acordă în conformitate cu termenii și condițiile specificate în certificatul de garanție al produsului înscris în campanie.Art. 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALEParticiparea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Promoției și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa SC MARELVI IMPEX SRL, Str. Calea Cernăuţi nr.114, loc. Rădăuţi, jud. Suceava.

  • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
  • dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  3. notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.Art. 10. LITIGIIÎn cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare, instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.